English slovenčina čeština

Pomůžeme Vám

01

Sbírat data

Zajišťujeme efektivní a rychlý sběr dat od cílové skupiny respondentů prostřednictvím zabezpečených webových aplikací. Díky několikaletému provozu a průběžnému vývoji jsou naše aplikace maximálně uživatelsky přívětivé, intuitivní a plně kompatibilní se všemi internetovými prohlížeči běžných operačních systémů (Windows, Android, iOS).

Výstupem sběru dat může být finální zpráva obsahující prosté statistické vyhodnocení nebo komplexní marketingová interpretace výsledků hloubkové analýzy, tištěný sborník výsledků či sumarizační poster. Již během sběru dat ale máte coby klient neustálý přístup k průběžným výsledkům a ad hoc přehledům.

02

Školit a vzdělávat

Rádi se dělíme o znalosti. Věříme, že díky dnes již snadno dostupným technologiím je sdílení a vědění tou správnou cestou k pokroku.

Proto mimo jiné pomáháme vzdělávat odbornou lékařskou veřejnost na Slovensku i v Čechách. Ve spolupráci s odbornými společnostmi provozujeme registry a aplikace zkoumající vzácná onemocnění, zprostředkováváme pacientům přístup k informacím o možnostech jejich léčby a v neposlední řadě dokážeme znalosti i ověřovat.

03

Být vidět

Pracujeme koncepčně, a proto, když je třeba se zviditelnit, používáme vhodné nástroje. Především s přihlédnutím k cílové skupině, kterou potřebujete oslovit.

Rádi pomáháme a těší nás, když najdeme podporu i pro nekomerční projekty, jako je portál týkající se výživy pacientů.

04

Podpořit prodej

Dnešní doba nám díky moderním technologiím umožňuje nejen v byznysu dosahovat výrazně vyšší efektivity, i přes to ale dennodenně čelíme nespočtu reklamních sdělení, aniž bychom byli cílovou skupinou propagované služby či produktu. My Vám díky customizaci šířených informací a volby vhodného komunikačního kanálu pomůžeme být „tím, kdo vynakládá prostředky efektivně.“