English slovenčina čeština

Pomôžeme Vám

01

Zbierať dáta

Zabezpečujeme efektívny a rýchly zber dát od cieľovej skupiny respondentov prostredníctvom zabezpečených webových aplikácií. Vďaka niekoľkoročné prevádzke a priebežnému vývoji sú naše aplikácie maximálne užívateľsky prívetivé, intuitívne a plne kompatibilné so všetkými internetovými prehliadačmi bežných operačných systémov (Windows, Android, iOS).

Výstupom zberu dát môže byť finálna správa obsahujúci prosté štatistické vyhodnotenie alebo komplexnú marketingovú interpretáciu výsledkov hĺbkovej analýzy, tlačený zborník výsledkov či sumarizačny poster. Už počas zberu dát ale máte čoby klient neustály prístup k priebežným výsledkom a ad hoc prehľadom.

02

Školiť a vzdelávať

Radi sa delíme o znalosti. Veríme, že vďaka dnes už ľahko dostupným technológiám je zdieľanie a poznanie tou správnou cestou k pokroku.

Preto okrem iného pomáhame vzdelávať odbornú lekársku verejnosť na Slovensku aj v Čechách. V spolupráci s odbornými spoločnosťami prevádzkujeme registre a aplikácie skúmajúci ojedinelé ochorenia, sprostredkovávame pacientom prístup k informáciám o možnostiach ich liečby a v neposlednom rade dokážeme vedomosti aj overovať.

03

Byť vidieť

Pracujeme koncepčne, a preto, keď sa treba zviditeľniť, používame vhodné nástroje. Predovšetkým s prihliadnutím na cieľovej skupine, ktorú potrebujete osloviť.

Radi pomáhame a teší nás, keď nájdeme podporu aj pre nekomerčné projekty, ako je portál týkajúce sa výživy pacientov.

04

Podporiť predaj

Dnešná doba nám vďaka moderným technológiám umožňuje nielen v biznise dosahovať výrazne vyššiu efektivitu, aj napriek tomu ale dennodenne čelíme nespočtu reklamných oznámení, bez toho aby sme boli cieľovou skupinou propagovanej služby či produktu. My Vám vďaka customizácii šírených informácií a voľby vhodného komunikačného kanálu pomôžeme byť "tým, kto vynakladá prostriedky efektívne."