Podmínky zpracování osobních údajů

 1. Společnost TME solutions s.r.o, se sídlem Vrchlického 824, Libochovice 411 17, IČ: 01413341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32641 jako správce osobních údajů (dále jen „Společnost“) bude v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovávat Vaše níže uvedené osobní údaje, které jste vyplnil/a do registračního formuláře:
  - e-mail,
  - jméno a příjmení,
  - titul,
  - specializace,
  - telefon,
  - pohlaví,
  - typ pracoviště

  (dále jen „osobní údaje“).


 2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávané pro následující účely na níže uvedených právních základech:
  - Pokud se zaregistrujete na stránkách www.lekarovo.cz> (dále jen „Stránky“), budou Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodě 1 zpracovávány na základě plnění smlouvy s Vámi, aby Společnost mohla vést Váš uživatelský účet, přizpůsobovala obsah Stránek s ohledem na Vaše zaměření a preference a umožnila Vám využívat služeb, webů, projektů a aplikací sdružených pod označením lekarovo.cz, vč. jazykových mutací (dále jen „Projekty“), které jsou Společností provozovány. Smlouva, o kterou se takové zpracování opírá, vzniká vytvořením Vašeho uživatelského účtu na základě Vaší registrace. Pokud Společnosti osobní údaje v uvedeném rozsahu neposkytnete, nebude možné Vás zaregistrovat a vést Váš uživatelský účet v uvedeném rozsahu. Pro tento účel budou Vaše osobní údaje používány po dobu existence Vašeho uživatelského účtu, který můžete kdykoliv smazat.
  - Dále bude Společnost zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, a to za účelem zasílání newsletterů / informačních a nabídkových e-mailů (které mohou mít charakter obchodních sdělení) vydávaných Společností o novinkách, aktualitách a službách Společnosti a jejich partnerů. Takové zpracování bude probíhat na základě oprávněného zájmu Společnosti, kterým je efektivní propagace Společnosti a jejích Projektů a dalších služeb. Se zasíláním takových newsletterů / informačních a nabídkových e-mailů můžete kdykoliv vyslovit svůj nesouhlas.
  - V případě, že si to okolnosti vzájemného vztahu dle Společnosti vyžádají (např. v případě vzájemného právního sporu), mohou být Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovány po delší dobu také pro sledování dalších oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely obrany v takovém právním sporu), avšak pouze tehdy, pokud takové sledování těchto zájmů bude převažovat nad Vašimi oprávněnými zájmy.


 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Společností, avšak osobní údaje pro ni mohou zpracovávat v uvedeném rozsahu tito zpracovatelé:
  - TriaMed, s.r.o., se sídlem Roudnice nad Labem, Riegrova 1508, PSČ 41301, IČ: 28713656, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28121, v rozsahu zpracování: hosting provider – společnost OVH.


 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - vyžádat si u Společnosti přístup k Vašim osobním údajům a požadovat jejich opravu, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování nebo vznést proti němu námitku,
  - požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů,
  - na přenositelnost těchto údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


 5. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů a/nebo v případě uplatnění kteréhokoliv z výše uvedených práv se můžete obrátit na pověřenou osobu na níže uvedené e-mailové adrese.

  Pověřená osoba:
  Jan Šincl
  Project Manager
  Tel: +420 720 102 312
  E-mail: info@lekarovo.cz